93427. ἀψευδής

without lie and deceit, truthful, sincere, trusty
logeion_003
 countfreq. per 10K
core100.1
corpus1390.1

Editions by Text Group (77)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Cherubim 1 1.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Ebrietate 4 3.5
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 4 3.7
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 3 4.0
New Testament
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Galen
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
Plato
Theaetetus 2 0.8
Republic* 2 0.2
Lucian of Samosata
De astrologia 1 5.2
Aeschylus
Suppliant Maidens 2 4.2
Suppliant Maidens 2 3.7
Seven Against Thebes 1 2.0
Libation Bearers 1 1.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 14 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Porphyrius
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
De oratione 3 1.0
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 4 3.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Iliad* 1 0.1
Pindar
Pythian* 1 1.3

Passages (1 of 127)

passage   count
13 word list | read 1