93108. ὠνητός

bought, mercenary, buy-able
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus320.0

Editions by Text Group (29)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
To Nicocles 1 3.1
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Statesman 1 0.5
Republic* 1 0.1
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Theophrastus
Characters 1 1.4
Aesop
Fabulae 1 0.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Libanius
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 15 1 1.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Agathias Scholasticus
Epigrammata 1 1.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Homer
Odyssey* 1 0.1
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 32)

passage   count
8 word list | read 1