92791. ψῦξις

a cooling, chilling
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,0010.5

Editions by Text Group (112)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 3 1.9
De temperamentis 23 8.3
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 12 0.6
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De utilitate respirationis 2 3.3
De semine 1 0.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De usu pulsuum 2 4.4
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De venereis 1 26.8
De sanitate tuenda 7 1.0
De causis morborum 6 10.0
De symptomatum causis 20 6.9
De differentiis febrium 5 2.4
De morborum temporibus 4 7.4
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 16 17.4
De marcore 6 10.3
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De inaequali intemperie 4 12.8
De difficultate respirationis 9 2.8
De locis affectis 28 4.0
De differentiis pulsuum 1 0.2
De causis pulsuum 23 7.2
De praesagitione ex pulsibus 33 9.2
Synopsis librorum suorum de pulsibus 12 7.7
De crisibus 3 0.9
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 54 3.4
Ad Glauconem de methodo medendi 6 2.7
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De curandi ratione per venae sectionem 2 2.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 72 5.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 42 3.3
De compositione medicamentorum per genera 12 1.3
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De natura hominis 3 1.2
In Hippocratis De victu acutorum 13 1.9
In Hippocratis Epidemiarum I 75 4.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 44 4.5
Adversus Lycum 4 5.2
In Hippocratis De articulis 4 0.6
In Hippocratis De fracturis 4 0.9
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De consuetudinibus 2 5.0
De temperamentis 23 8.2
De plenitudine 1 0.9
In Hippocratis Prognosticum 9 2.1
Plato
Philebus 1 0.5
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 9 2.7
De partibus animalium 2 0.5
De respiratione 1 1.6
De sensu et sensibilibus 2 2.5
De somno et vigilia 1 3.3
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 3 0.8
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
De remediis parabilibus 13 4.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Hippocrates
De prisca medicina 4 7.0
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 23 5.5
Aphorismi 4 5.4
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 1 1.0
Coa praesagia 6 5.2
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 3 20.8
De morbis I 3 0.9
De natura pueri 2 2.7
De affectionibus 2 2.7
De morbo sacro 1 2.0
De diaeta 3 1.5
De muliebribus 1 0.2
De alimento 2 14.7
De crisibus 1 5.0
Anonymus Londinensis
Iatrica 3 1.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 13 1.5
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 3 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 19 0.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 1.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 21 3.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 30 2.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 13 0.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 21 0.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 8 0.8
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 4 1.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 4 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
In Aristotelis Meteora Commentaria 97 8.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 2 0.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 5 0.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1