92791. ψῦξις

a cooling, chilling
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,0010.5

Editions by Text Group (112)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 3 1.9
De temperamentis 23 8.2
De temperamentis 23 8.3
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 12 0.6
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De utilitate respirationis 2 3.3
De semine 1 0.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De usu pulsuum 2 4.4
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De venereis 1 26.8
De sanitate tuenda 7 1.0
De causis morborum 6 10.0
De symptomatum causis 20 6.9
De differentiis febrium 5 2.4
De morborum temporibus 4 7.4
De plenitudine 1 0.9
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 16 17.4
De marcore 6 10.3
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De inaequali intemperie 4 12.8
De difficultate respirationis 9 2.8
De locis affectis 28 4.0
De differentiis pulsuum 1 0.2
De causis pulsuum 23 7.2
De praesagitione ex pulsibus 33 9.2
Synopsis librorum suorum de pulsibus 12 7.7
De crisibus 3 0.9
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 54 3.4
Ad Glauconem de methodo medendi 6 2.7
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De curandi ratione per venae sectionem 2 2.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 72 5.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 42 3.3
De compositione medicamentorum per genera 12 1.3
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De natura hominis 3 1.2
In Hippocratis De victu acutorum 13 1.9
In Hippocratis Epidemiarum I 75 4.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 44 4.5
Adversus Lycum 4 5.2
In Hippocratis De articulis 4 0.6
In Hippocratis Prognosticum 9 2.1
In Hippocratis De fracturis 4 0.9
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De consuetudinibus 2 5.0
Plato
Philebus 1 0.5
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 9 2.7
De partibus animalium 2 0.5
De respiratione 1 1.6
De sensu et sensibilibus 2 2.5
De somno et vigilia 1 3.3
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 3 0.8
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
De remediis parabilibus 13 4.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Hippocrates
De prisca medicina 4 7.0
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 23 5.5
Aphorismi 4 5.4
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 1 1.0
Coa praesagia 6 5.2
De flatibus 1 3.5
De liquidorum usu 3 20.8
De morbis I 3 0.9
De natura pueri 2 2.7
De affectionibus 2 2.7
De morbo sacro 1 2.0
De diaeta 3 1.5
De muliebribus 1 0.2
De alimento 2 14.7
De crisibus 1 5.0
Anonymus Londinensis
Iatrica 3 1.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 13 1.5
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 3 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 19 0.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 1.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 21 3.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 30 2.7
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 8 0.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 13 0.5
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 21 0.7
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 4 1.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 4 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
In Aristotelis Meteora Commentaria 97 8.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 2 0.6
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 5 0.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (5 of 492)

remove

Hippocrates, Coa praesagia

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg017.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1 word list | read 2
2 word list | read 1
14 word list | read 1
26 word list | read 1
32 word list | read 1