92573. ψευδοπροφήτης

false, lying prophet
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1680.1

Editions by Text Group (48)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Second Epistle of Peter 1 8.6
First John 1 4.3
Revelation 3 2.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 6 1.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 6 27.1
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 5 1.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 4 4.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 10 0.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 11 1.2
Argumenta 2 0.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 25 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 6 0.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 5 0.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 3.8
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 9 3.8
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1

Passages (2 of 110)

remove

Joannes Zonaras, Argumenta

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg004.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.11 word list | read 1
2.13 word list | read 1