92331. χωριστός

separated, separable
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,2430.6

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De semine 1 0.5
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
De anima 14 6.5
De anima 15 6.7
Historia animalium 1 0.1
Magna Moralia 3 1.2
Physica 22 3.7
De sensu et sensibilibus 4 5.0
De somno et vigilia 3 10.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 176 4.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 4 0.2
In Librum De Sensu Commentarium 3 0.6
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Plotinus
Enneades 23 1.0
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 3 1.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 21 2.4
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 32 5.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 1.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 21 1.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 58 1.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 159 11.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.4
unknown 8 0.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 8 0.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 54 4.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 188 7.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 90 2.8
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 26 7.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 5 0.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 70 9.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 53 2.8
Olympiodorus
Prolegomena 4 0.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 14 3.9
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 48 6.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 8 2.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 36 5.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 4 0.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 21 1.2
Porphyrius
Isagoge Sive Quinque Voces 8 13.4

Passages (8 of 170)

remove

Aristotle, De anima

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg002.1st1K-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 3
1.5 word list | read 1
2.1 word list | read 1
2.2 word list | read 2
3.4 word list | read 4
3.5 word list | read 1
3.6 word list | read 2
3.9 word list | read 1