92329. χωριστής

one who separates
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2990.1

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Aristotle
De anima 3 1.4
De anima 2 0.9
Physica 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 45 1.3
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Plotinus
Enneades 3 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 13 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 36 2.6
John Philoponus
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 9 0.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 55 2.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 16 0.5
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 15 4.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 20 2.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 15 0.8
Elias
In Porphyrii Isagogen 3 0.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 6 0.8
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 10 1.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 13 0.8
Porphyrius
Isagoge Sive Quinque Voces 4 6.7

Passages (2 of 78)

remove

Aristotle, De anima

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg002.1st1K-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 1
3.4 word list | read 1