92326. χωρισμός

separation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1070.0

Editions by Text Group (58)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Abrahamo 1 0.8
Galen
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
Plato
Phaedo 2 0.9
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Polybius.
Histories* 3 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 6 0.5
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 5 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 4 1.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 3 0.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (1 of 89)

passage   count
7.12 word list | read 1