92273. χωλεύω

to be or become lame
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus300.0

Editions by Text Group (25)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
Plato
Phaedrus 1 0.6
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Arrian
Cynegeticus 1 1.6
Aesop
Fabulae 1 0.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Homer
Iliad* 3 0.2

Passages (28)

Select a work on the left to show passages in that work containing χωλεύω.