91916. χριστός

to be rubbed on
logeion_003
 countfreq. per 10K
core150.1
corpus9150.4

Editions by Text Group (94)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 13 6.7
Mark 5 4.2
Gospel of Luke 13 6.2
Acts 13 6.7
Epistle to the Romans 9 11.8
1 Corinthians 14 19.3
Second Corinthians 16 33.4
Epistle to the Galatians 4 16.6
Ephesians 23 88.9
Letter to the Philippians 6 34.3
Letter to the Colossians 12 71.1
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 1 5.9
Letter to the Hebrews 6 11.5
First John 2 8.6
Second Epistle of John 1 39.8
Revelation 5 4.8
Gospel according to John* 15 8.9
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Old Testament
Leviticus 5 2.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 11 5.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 6 3.5
unknown 1 0.5
Isaias 3 0.8
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 5 0.9
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 112 11.4
Demonstratio Evangelica 27 1.7
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Vita Constantini 2 0.5
Oration of Constantine 4 3.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 26 1.4
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 10 6.5
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 2 9.6
De Theologia (Orat. 28) 2 2.7
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Filio (Orat. 30) 5 9.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 214 13.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 31 13.4
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Homiliae In Lucam 3 1.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 8 2.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 3 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 14 1.5
Epistula ad Africanum 1 2.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 11 1.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 6 1.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 6 2.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 127 4.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 6 1.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 11 1.0
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1

Passages (6 of 600)

remove

New Testament, Letter to the Philippians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg011.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.15 word list | read 1
1.17 word list | read 1
1.27 word list | read 1
2.11 word list | read 1
3.7 word list | read 1
3.18 word list | read 1