91915. Χριστιανός

Christian
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,1380.5

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Acts 2 1.0
First Epistle of Peter 1 5.6
Lucian of Samosata
De morte Peregrini 3 6.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 9 1.6
Stromata Books 7-8 2 0.7
Justin Martyr
Apology 8 5.5
Apologia secunda 13 39.5
Apologia secunda 13 39.5
Dialogue with Trypho 13 2.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 3 2.6
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 3 2.6
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 4 14.7
Theophilus
Ad Autolycum 5 2.3
Ad Autolycum 5 2.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 95 9.6
Historia Ecclesiastica 97 9.9
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 5 6.4
Demonstratio Evangelica 16 1.0
Onomasticon 3 2.4
Vita Constantini 23 6.0
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 26 1.4
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 184 11.0
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 12 3.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 119 10.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 88 8.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 21 6.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 47 4.3
Anna Comnena
Alexias 30 2.1
Alexias 26 1.8
Alexias 26 1.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 27 5.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 17 3.4
unknown 1 8.1
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 49 1.4
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 10 4.3
Chronologia 1 13.4
Zosimus
Historia Nova 16 2.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 22 3.3
Historia Ecclesiastica 18 2.8
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 15 1.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7

Passages (16 of 743)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.20.1 word list | read 1
1.25.10 word list | read 1
2.8.32 word list | read 1
2.8.34 word list | read 1
2.8.38 word list | read 1
2.16.1 word list | read 1
3.11.3 word list | read 1
3.12.3 word list | read 2
3.21.5 word list | read 1
3.booksumm word list | read 2
4.1.4 word list | read 1
4.1.5 word list | read 1
4.22.13 word list | read 1
4.24.1 word list | read 1
5.10.4 word list | read 1
5.39.12 word list | read 1