91558. χόανος

a melting-pot
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus140.0

Editions by Text Group (13)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Hippocrates
De corde 1 9.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Iliad* 1 0.1

Passages (1 of 13)

remove

Hippocrates, De corde

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg045.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8 word list | read 1