9142. ἀνώτερος

higher
logeion_003
 countfreq. per 10K
core300.2
corpus2880.1

Editions by Text Group (115)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
Galen
De temperamentis 2 0.7
De anatomicis administrationibus 7 0.9
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De foetuum formatione 1 1.3
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De difficultate respirationis 2 0.6
De locis affectis 1 0.1
De dignoscendis pulsibus 2 0.6
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De articulis 3 0.5
In Hippocratis De fracturis 5 1.2
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
De musculorum dissectione ad tirones 2 1.4
Plato
Republic* 1 0.1
Aristotle
Analytica priora 2 0.3
Analytica priora 2 0.3
Historia animalium 2 0.2
Meteorologica 1 0.3
De partibus animalium 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Polybius.
Histories* 27 0.8
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 12 1.1
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
De fracturis 3 2.5
De articulis 4 1.8
De muliebribus 2 0.4
unknown
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 2 1.7
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 2 1.7
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 4 4.0
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 6 0.4
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Onomasticon 10 7.9
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 42 1 2.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 8 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2 0.1
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 5 0.4
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 5 0.8
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 5 0.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 2.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 10 0.6
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 235)

remove

Theophilus, Ad Autolycum

urn:cts:greekLit:tlg1725.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1