91150. χειρουργέω

to do with the hand, execute
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus270.0

Editions by Text Group (18)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
Galen
De anatomicis administrationibus 3 0.4
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De motu musculorum 1 0.7
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
Institutio logica 1 1.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
Hippocrates
De flatibus 1 3.5
De medico 1 6.4
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 21)

passage   count
7 word list | read 2