91145. χειροτονία

a voting
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3170.1

Editions by Text Group (59)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
unknown 1 1.2
Isocrates
On the Peace 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 2 1.7
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 4 2.6
Old Testament
Isaias 2 0.5
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 60 4.9
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
De oratione 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 47 4.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 8 2.6
Libanius
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 36 2 5.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 18 3.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 9 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 18 2.7
Historia Ecclesiastica 18 2.8
Historia Religiosa 4 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 16 1.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 5.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 36 3.6
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1