91060. χειρίζω

handle, manipulate
logeion_003
 countfreq. per 10K
core870.6
corpus1730.1

Editions by Text Group (20)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
In Hippocratis De articulis 2 0.3
In Hippocratis De fracturis 7 1.7
In Hippocratis De officina medici 43 10.3
Theophrastus
Characters 1 1.4
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Vita Hippocratis 1 20.2
Hippocrates
De fracturis 6 5.1
De articulis 1 0.4
De natura muliebri 1 0.9
De officina medici 11 48.2
Praeceptiones 1 7.4
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Joannes Zonaras
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 87 2.7

Passages (2 of 132)

remove

Hippocrates, De officina medici

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg008.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3 word list | read 10
6 word list | read 1