90511. φωσφόρος

bringing
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus500.0

Editions by Text Group (29)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Plantatione 1 1.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Aristophanes
Lysistrata 2 2.3
Frogs* 1 1.0
New Testament
Second Epistle of Peter 1 8.6
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 7 1.8
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
De Laudibus Constantini 2 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 3 1.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4

Passages (6 of 48)

passage   count
154 word list | read 1
160 word list | read 2
161 word list | read 1
163 word list | read 1
165 word list | read 1
203 word list | read 1