89623. φλεγμαίνω

to be heated, inflamed, to fester
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus5960.3

Editions by Text Group (104)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.3
Pericles* 1 1.0
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 6 9.6
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 13 10.8
De temperamentis 3 1.1
De temperamentis 3 1.1
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De motu musculorum 1 0.7
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 1 0.1
De morborum differentiis 5 7.4
De causis morborum 1 1.7
De symptomatum causis 1 0.3
De differentiis febrium 8 3.9
De morborum temporibus 1 1.9
De totius morbi temporibus 1 2.8
De plenitudine 1 0.9
De tumoribus praeter naturam 10 24.1
De inaequali intemperie 4 12.8
De difficultate respirationis 8 2.5
De locis affectis 34 4.9
De pulsibus ad tirones 3 5.1
De differentiis pulsuum 2 0.5
De causis pulsuum 6 1.9
De praesagitione ex pulsibus 3 0.8
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De crisibus 14 4.1
De methodo medendi 106 6.7
Ad Glauconem de methodo medendi 11 4.9
De venae sectione adversus Erasistratum 2 3.3
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 8 8.7
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 15 1.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 22 1.7
De compositione medicamentorum per genera 13 1.4
De praenotione ad Epigenem 2 1.8
In Hippocratis De victu acutorum 25 3.7
In Hippocratis Epidemiarum I 10 0.6
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 19 2.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis De articulis 10 1.6
In Hippocratis Prognosticum 18 4.1
In Hippocratis De fracturis 21 5.0
In Hippocratis De officina medici 10 2.4
De consuetudinibus 2 5.0
Plato
Philebus 1 0.5
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
De morte Peregrini 1 2.3
Aristotle
Historia animalium 5 0.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 5 2.8
De remediis parabilibus 3 1.0
De optima secta ad Thrasybulum 3 1.7
Polybius.
Histories* 1 0.0
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 4 0.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Quis dives salvetur 1 1.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 11 3.8
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Prognosticon 1 1.9
De diaeta acutorum (spurium) 4 7.1
Epidemiarum 3 0.7
De capitis vulneribus 5 9.6
De fracturis 2 1.7
De articulis 3 1.3
Vectiarius 1 1.9
Aphorismi 3 4.0
Coa praesagia 4 3.4
De morbis I 11 3.1
De affectionibus 6 8.0
De locis in homine 15 17.9
De ulceribus 11 31.1
De fistulis 6 37.3
De affectionibus interioribus 2 1.2
De natura muliebri 3 2.6
De muliebribus 8 1.7
De exsectione foetus 1 21.3
De glandulis 3 16.8
De carnibus 1 2.9
Epistulae, Decretum, Orationes 2 1.7
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Declamatio 51 1 9.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 356)

remove

Hippocrates, Prognosticon

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1