89615. φλεβοτομία

blood-letting
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus3550.2

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 2 1.2
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De atra bile 2 3.1
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 6 0.9
De rebus boni malique suci 2 2.0
De ptisana 3 13.6
De differentiis febrium 1 0.5
De plenitudine 2 1.8
De locis affectis 3 0.4
De causis pulsuum 2 0.6
De methodo medendi 35 2.2
De venae sectione adversus Erasistratum 9 15.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 55 60.1
De curandi ratione per venae sectionem 45 44.6
De purgantium medicamentorum facultate 5 16.6
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 2 10.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 2 1.8
In Hippocratis De natura hominis 9 3.6
In Hippocratis De victu acutorum 41 6.0
In Hippocratis Epidemiarum I 29 1.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 19 2.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 2 2.7
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
De consuetudinibus 1 2.5
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 9 5.0
De optima secta ad Thrasybulum 2 1.1
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
De diaeta acutorum (spurium) 4 7.1
Epidemiarum 10 2.4
Aphorismi 5 6.7
Prorrheticon I 1 1.0
Coa praesagia 5 4.3
De natura hominis 3 7.6
De natura ossium 3 9.4
De crisibus 1 5.0
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1

Passages (8 of 187)

passage   count
1 word list | read 11
2 word list | read 7
3 word list | read 9
4 word list | read 9
6 word list | read 5
7 word list | read 3
8 word list | read 2
9 word list | read 9