89605. φλέβιον

any one of the smaller vessels
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1580.1

Editions by Text Group (44)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Galen
De anatomicis administrationibus 4 0.5
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
In Hippocratis De victu acutorum 5 0.7
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Historia animalium 12 1.3
De partibus animalium 5 1.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 1 0.2
De capitis vulneribus 1 1.9
De fracturis 1 0.8
Aphorismi 1 1.3
Prorrheticon I 1 1.0
Coa praesagia 1 0.9
De morbis I 33 9.4
De genitura 1 5.0
De natura pueri 5 6.8
De affectionibus 1 1.3
De locis in homine 5 6.0
De morbo sacro 7 14.3
De haemorrhoidibus 5 52.9
De diaeta 1 0.5
De affectionibus interioribus 11 6.9
De muliebribus 3 0.6
De carnibus 2 5.8
De corde 1 9.9
De natura ossium 5 15.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 8 0.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6

Passages (15 of 90)

remove

Hippocrates, De morbis I

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg023.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.14 word list | read 6
1.15 word list | read 1
1.17 word list | read 2
1.19 word list | read 1
1.20 word list | read 6
1.21 word list | read 3
1.22 word list | read 1
1.26 word list | read 3
1.28 word list | read 1
2.1 word list | read 1
2.4 word list | read 4
2.6 word list | read 1
2.17 word list | read 1
4.40 word list | read 1
4.57 word list | read 1