89308. φιλόξενος

loving strangers, hospitable
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus630.0

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
First Epistle of Peter 1 5.6
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 4 5.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 7 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 8 1.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 4 1.1
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 6 3.5
Homer
Odyssey* 4 0.4
Pindar
Olympian* 1 1.6
Isthmean* 1 3.2
Nemean* 1 1.9
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9

Passages (1 of 54)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.8 word list | read 1