8867. ἀντίφασις

contradiction
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,6360.8

Editions by Text Group (35)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Aristotle
Analytica priora 24 3.8
Analytica priora 23 3.6
De interpretatione 19 29.1
Physica 18 3.0
De sophisticis elenchis 24 16.4
Topica 11 2.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 286 8.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 106 6.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 83 4.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 94 12.4
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 6 2.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 23 2.7
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 24 3.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 12 0.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 104 2.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 8 1.2
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 48 2.9
unknown 86 6.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 86 6.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 47 1.5
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 140 14.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 30 8.6
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 41 5.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 158 8.4
Olympiodorus
Prolegomena 6 1.0
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 12 2.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 5 0.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 5 1.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 9 0.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 45 14.8
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 44 16.0

Passages (33 of 227)

passage   count
165a1 word list | read 5
165a38 word list | read 2
165b12 word list | read 1
166b37 word list | read 1
167a21 word list | read 8
167b38 word list | read 3
168a23 word list | read 2
168a34 word list | read 5
168b11 word list | read 1
169a6 word list | read 1
169a18 word list | read 3
169b18 word list | read 3
169b30 word list | read 3
169b37 word list | read 1
170a5 word list | read 2
170a20 word list | read 2
170a34 word list | read 4
171a1 word list | read 12
172a9 word list | read 1
172a18 word list | read 1
172a21 word list | read 1
172a23 word list | read 1
172a27 word list | read 2
173a19 word list | read 2
174b33 word list | read 4
175a31 word list | read 1
175b8 word list | read 2
177a9 word list | read 1
177a16 word list | read 10
178b18 word list | read 4
179b24 word list | read 1
182b37 word list | read 2
introduction word list | read 2