88602. φειδώ

a sparing
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus1960.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
unknown 1 1.0
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 2 0.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
Plato
Phaedrus 1 0.6
Lucian of Samosata
Juppiter confutatus 1 4.3
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 1 0.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 6 0.5
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
unknown
unknown 2 1.2
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 3 0.8
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 7 0.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Oratio 50 1 3.4
Oratio 61 1 6.3
Declamatio 34 1 0.8
Declamatio 42 1 2.1
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 5 0.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 63 2.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (2 of 150)

remove

Polyaenus Macedo, Excerpta Polyaeni

urn:cts:greekLit:tlg0616.tlg002.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
24 word list | read 1
toc word list | read 1