88521. φᾶρος

a large piece of cloth, a web
logeion_003
 countfreq. per 10K
core430.3
corpus950.0

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Ajax* 1 1.1
Homeric Hymns
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Libation Bearers 2 3.8
Eumenides* 1 2.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 19 1.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Apollonius Rhodius
Argonautica* 6 1.4
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Homer
Iliad* 6 0.5
Odyssey* 23 2.4

Passages (1 of 80)

remove

Homeric Hymns, Hymn 7 to Dionysus

urn:cts:greekLit:tlg0013.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
5 word list | read 1