88119. ὑφηγέομαι

to go just before, to guide, lead
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus1760.1

Editions by Text Group (107)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Electra 1 1.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 2 2.2
De Migratione Abrahami 2 1.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Cyropaedia 2 0.2
On the Art of Horsemanship 1 1.3
Agesilaus* 2 2.5
Anabasis* 2 0.3
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De anatomicis administrationibus 3 0.4
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De parvae pilae exercitio 1 5.7
De sanitate tuenda 2 0.3
De symptomatum causis 1 0.3
De locis affectis 1 0.1
Synopsis librorum suorum de pulsibus 2 1.3
De diebus decretoriis 1 0.4
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Plato
Phaedo 1 0.4
Cratylus 1 0.5
Theaetetus 1 0.4
Sophist 1 0.6
Lysis 1 1.3
Crito* 1 2.2
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aristotle
Meteorologica 2 0.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Apollodorus
Library 2 0.7
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
Iusiurandum 1 39.2
De muliebribus 3 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 3 0.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 3 1.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 2 0.5
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 12 0.6
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Libanius
Oratio 28 1 4.5
Oratio 64 1 0.9
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 5 0.9
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 6 0.6
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 5 0.4
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Lysias
Olympic Oration 1 23.0
Aeschylus
Eumenides* 1 2.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 156)

remove

Lysias, Olympic Oration

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg033.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3 word list | read 1