88066. ὕφαιμος

suffused with blood, blood-shot
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus580.0

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 4 0.4
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Phaedrus 1 0.6
Lucian of Samosata
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
Epidemiarum 11 2.6
Aphorismi 2 2.7
De morbis I 14 4.0
De affectionibus interioribus 5 3.1
De muliebribus 4 0.8
De diebus criticis 1 7.8
Porphyrius
Zetemata codicis Vaticani 2 2.0
Libanius
Declamatio 30 1 1.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (1 of 51)

remove

Hippocrates, De diebus criticis

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg053.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
10 word list | read 1