87209. ὑπομονή

a remaining behind
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3770.2

Editions by Text Group (111)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 3 2.7
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Plantatione 2 2.2
De Migratione Abrahami 3 2.4
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Josepho 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
New Testament
Gospel of Luke 2 1.0
Epistle to the Romans 6 7.9
Second Corinthians 3 6.3
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 2 21.8
First Timothy 1 5.9
Second Timothy 1 7.6
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 2 3.8
James 3 16.3
Second Epistle of Peter 2 17.2
Revelation 7 6.7
Plato
Definitiones 2 11.0
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
Theophrastus
Characters 1 1.4
Old Testament
unknown 6 3.0
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 3 1.7
Clement of Alexandria
Paedagogus 9 1.6
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Hippocrates
De habitu decenti 1 6.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Apology 2 1.4
Dialogue with Trypho 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 4 4.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 16 1.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 4 5.2
Demonstratio Evangelica 4 0.2
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 15 1.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
Exhortatio ad martyrium 13 10.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 11 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 7 1.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 11 3.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 3.4
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 12 13.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 8.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
unknown 20 18.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 5.6
Commentarius In Apocalypsin 25 2.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 8 3.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 24 2.0
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Polycarp
Epistula ad Philippenses 3 23.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (8 of 259)

passage   count
2 word list | read 1
3 word list | read 5
5 word list | read 1
6 word list | read 2
8 word list | read 5
24 word list | read 2
36 word list | read 4
42 word list | read 5