87093. ὑπόληψις

taking-up: reply, impression, assumption
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus7110.3

Editions by Text Group (142)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Panathenaicus 1 0.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 5 1.1
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 2 2.1
De Migratione Abrahami 2 1.6
De Mutatione Nominum 3 2.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Virtutibus 1 0.8
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De utilitate respirationis 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 9 0.9
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 3 0.4
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Plato
Hipparchus 1 4.1
Definitiones 5 27.5
Aristotle
Analytica priora 15 2.4
Analytica priora 11 1.7
De anima 6 2.8
De anima 5 2.2
Categoriae 1 0.9
Historia animalium 1 0.1
Magna Moralia 1 0.4
De memoria et reminiscentia 1 3.8
Meteorologica 3 0.9
Physica 1 0.2
Ars Poetica 1 0.9
Topica 29 6.3
Ars Poetica* 1 0.9
Aristoxenus
Harmonics 5 3.4
Theophrastus
Characters 1 1.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Old Testament
unknown 1 0.5
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 13 2.5
Adversus Mathematicos 5 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 2 0.7
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 11 1.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 34 0.9
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 89 4.7
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 5 0.7
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 7 2.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 7 1.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 15 0.6
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Ancoratus 6 1.5
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 3 6.1
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 13 0.8
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 3 1.3
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 10 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 7 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 33 2.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4 0.2
unknown 23 1.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 23 1.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 5 0.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 18 0.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 8 1.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 8 0.4
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 6 0.5
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 44 1.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 6 0.6
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 5 0.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 2 7.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 4 1.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 3 1.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5
Polybius.
Histories* 1 0.0
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 330)

passage   count
2.10 word list | read 1