87020. ὑπόκρισις

a reply, answer; performance
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus1820.1

Editions by Text Group (93)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Josepho 2 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle to the Galatians 1 4.1
First Timothy 1 5.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Galen
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 2 3.0
Somnium sive vita Luciani 1 5.5
De saltatione 3 4.3
Pseudologista 1 2.5
Aesop
Fabulae 2 0.5
Polybius.
Histories* 5 0.2
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Numidian Affairs 1 27.5
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 15 1.2
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Hippocrates
De capitis vulneribus 1 1.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 5 1.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Declamatio 49 1 1.5
Characteres Epistolici [Sp.] 2 8.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 2 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 7 2.0
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 9 3.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3

Passages (2 of 170)

remove

Plotinus, Enneades

urn:cts:greekLit:tlg2000.tlg001.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.2.15 word list | read 1
3.2.17 word list | read 1