86250. ὑπερόριος

over the boundaries
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2350.1

Editions by Text Group (58)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Ebrietate 2 1.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 6 1.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Aeternitate Mundi 2 2.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Symposium 1 1.0
Anabasis* 1 0.2
Plato
Phaedrus 1 0.6
Lucian of Samosata
Bis accusatus sive tribunalia 1 1.7
Aristotle
De divinatione per somnum 1 8.3
Aristoxenus
Harmonics 1 0.7
Pausanias
Description of Greece 9 0.4
Lysias
Against Philon, On his Scrutiny 2 10.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 1 0.3
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Origen
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 40 3.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 17 5.5
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 25 1 2.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 10 0.7
Alexias 10 0.7
Alexias 10 0.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 9 1.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 58 1.7
Argumenta 2 0.9
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 204)

remove

Libanius, Declamatio 25

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00525.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.39 word list | read 1