858. ἀγώγιμος

easy to be led
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus490.0

Editions by Text Group (35)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Solon 2 2.2
Alcibiades 1 0.9
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Mutatione Nominum 1 0.8
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Anabasis* 1 0.2
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Arrian
Indica 1 0.7
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Meteorologica 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Paedagogus 2 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
unknown
unknown 1 0.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 1 4.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 23 2 2.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6

Passages (1 of 48)

remove

Plutarch, Alcibiades

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg015.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
6.2 word list | read 1