85562. ὕπατος

supremus, the highest, uppermost; Roman consul
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1280.9
corpus1,0740.5

Editions by Text Group (96)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 95 40.8
Apollonius Rhodius
Argonautica* 10 2.4
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
Publicola 15 25.5
unknown 6 5.4
Fabius Maximus 11 14.0
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
unknown 11 11.5
unknown 2 2.0
unknown 2 2.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Homer
Iliad* 8 0.6
Odyssey* 4 0.4
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Herodian
Ab excessu divi Marci 6 1.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Pindar
Olympian* 3 4.8
Pythian* 2 2.5
Nemean* 1 1.9
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Plato
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Agamemnon 4 5.0
Agamemnon 4 4.6
Aristoxenus
Harmonics 13 8.9
Pausanias
Description of Greece 9 0.4
Polybius.
Histories* 97 3.0
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 1 8.8
Samnite History 6 16.8
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 5 3.0
Hannibalic War 16 15.9
Punic Wars 33 12.4
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 2 4.0
Syrian Wars 7 4.9
Mithridatic Wars 4 1.6
Civil Wars 194 15.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 12 3.2
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 4 1.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Origen
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 13 1.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 3 1.3
Oratio 6 1 9.5
Oratio 9 1 11.0
Oratio 42 1 2.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 134 12.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 210 6.1
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 8 3.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 18 2.9
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 8 1.2
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (130 of 715)

remove

Appianus of Alexandria, Civil Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.19 word list | read 1
1.3.23 word list | read 1
1.3.25 word list | read 1
1.3.26 word list | read 1
1.4.28 word list | read 1
1.4.30 word list | read 1
1.4.31 word list | read 1
1.4.32 word list | read 1
1.5.36 word list | read 1
1.5.40 word list | read 4
1.5.41 word list | read 1
1.5.43 word list | read 2
1.6.50 word list | read 1
1.7.55 word list | read 1
1.7.56 word list | read 3
1.7.59 word list | read 1
1.7.60 word list | read 2
1.7.63 word list | read 5
1.8.64 word list | read 1
1.8.65 word list | read 3
1.8.66 word list | read 2
1.8.68 word list | read 1
1.8.69 word list | read 1
1.8.70 word list | read 3
1.8.71 word list | read 3
1.8.73 word list | read 1
1.8.75 word list | read 1
1.9.77 word list | read 1
1.9.78 word list | read 1
1.9.81 word list | read 1
1.9.82 word list | read 3
1.10.85 word list | read 2
1.10.86 word list | read 3
1.10.87 word list | read 3
1.10.89 word list | read 1
1.10.92 word list | read 1
1.10.94 word list | read 1
1.11.95 word list | read 1
1.11.96 word list | read 1
1.11.98 word list | read 5
1.11.99 word list | read 1
1.11.100 word list | read 2
1.11.101 word list | read 1
1.12.103 word list | read 4
1.12.105 word list | read 1
1.13.107 word list | read 1
1.14.117 word list | read 3
1.14.118 word list | read 1
1.14.121 word list | read 4
1.pr.1 word list | read 1
1.pr.2 word list | read 1
2.1.7 word list | read 1
2.2.11 word list | read 1
2.2.14 word list | read 1
2.3.18 word list | read 1
2.3.19 word list | read 1
2.3.23 word list | read 5
2.4.25 word list | read 2
2.4.26 word list | read 1
2.4.31 word list | read 3
2.5.32 word list | read 3
2.5.33 word list | read 1
2.5.36 word list | read 1
2.5.37 word list | read 2
2.6.39 word list | read 1
2.6.40 word list | read 2
2.7.48 word list | read 1
2.8.52 word list | read 1
2.8.54 word list | read 1
2.12.87 word list | read 1
2.16.106 word list | read 1
2.16.107 word list | read 2
2.16.114 word list | read 1
2.17.118 word list | read 1
2.17.122 word list | read 3
2.18.128 word list | read 1
2.18.129 word list | read 1
2.18.130 word list | read 2
2.18.134 word list | read 1
2.19.136 word list | read 1
2.19.142 word list | read 3
2.20.143 word list | read 2
3.1.3 word list | read 1
3.1.7 word list | read 2
3.2.12 word list | read 1
3.2.13 word list | read 1
3.2.15 word list | read 2
3.2.16 word list | read 1
3.3.22 word list | read 1
3.3.26 word list | read 1
3.4.28 word list | read 1
3.5.31 word list | read 1
3.5.37 word list | read 1
3.5.38 word list | read 1
3.6.42 word list | read 1
3.7.47 word list | read 1
3.8.50 word list | read 2
3.8.51 word list | read 1
3.8.52 word list | read 1
3.8.60 word list | read 1
3.9.64 word list | read 1
3.9.65 word list | read 1
3.9.66 word list | read 1
3.10.73 word list | read 2
3.10.74 word list | read 2
3.11.82 word list | read 1
3.12.85 word list | read 1
3.12.87 word list | read 1
3.13.90 word list | read 1
3.13.94 word list | read 2
4.1.2 word list | read 2
4.1.3 word list | read 1
4.2.6 word list | read 1
4.2.7 word list | read 1
4.3.12 word list | read 1
4.3.13 word list | read 1
4.4.17 word list | read 1
4.4.20 word list | read 1
4.4.28 word list | read 1
4.5.35 word list | read 1
4.6.38 word list | read 1
4.6.50 word list | read 1
4.6.51 word list | read 1
4.8.57 word list | read 1
4.12.92 word list | read 2
4.12.93 word list | read 1
4.12.95 word list | read 1
5.3.20 word list | read 1
5.5.43 word list | read 1
5.8.73 word list | read 1