85562. ὕπατος

supremus, the highest, uppermost; Roman consul
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1280.9
corpus1,0740.5

Editions by Text Group (96)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 95 40.8
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
Publicola 15 25.5
unknown 6 5.4
Fabius Maximus 11 14.0
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
unknown 11 11.5
unknown 2 2.0
unknown 2 2.1
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 2 to Demeter* 1 2.7
Herodian
Ab excessu divi Marci 6 1.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Agamemnon 4 5.0
Agamemnon 4 4.6
Aristoxenus
Harmonics 13 8.9
Pausanias
Description of Greece 9 0.4
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 1 8.8
Samnite History 6 16.8
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 5 3.0
Hannibalic War 16 15.9
Punic Wars 33 12.4
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 2 4.0
Syrian Wars 7 4.9
Civil Wars 194 15.9
Mithridatic Wars 4 1.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 12 3.2
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 4 1.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Origen
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 3 1.3
Oratio 6 1 9.5
Oratio 9 1 11.0
Oratio 42 1 2.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 134 12.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 210 6.1
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 8 3.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 18 2.9
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 13 1.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 8 1.2
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 10 2.4
Homer
Iliad* 8 0.6
Odyssey* 4 0.4
Pindar
Olympian* 3 4.8
Nemean* 1 1.9
Pythian* 2 2.5
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 97 3.0
Sophocles
Antigone* 1 1.2

Passages (7 of 715)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.15 word list | read 1
4.21 word list | read 1
5.23 word list | read 1
6.31 word list | read 1
6.36 word list | read 1
7.38 word list | read 1
8.51 word list | read 1