83399. τοιουτότροπος

of such kind, such like
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus860.0

Editions by Text Group (57)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
De Agricultura 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
Galen
De locis affectis 1 0.1
De crisibus 1 0.3
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis De articulis 4 0.6
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
De consuetudinibus 1 2.5
Plato
Phaedrus 1 0.6
Arrian
Indica 1 0.7
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Punic Wars 1 0.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 3 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
Prognosticon 1 1.9
De diaeta in morbis acutis 2 3.1
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 1 0.2
De fracturis 1 0.8
De articulis 4 1.8
De humoribus 2 8.7
Prorrheticon I 2 2.0
De morbis I 1 0.3
De natura pueri 1 1.4
De morbo sacro 1 2.0
De fistulis 1 6.2
De muliebribus 2 0.4
De superfoetatione 1 3.0
De alimento 1 7.4
Praeceptiones 1 7.4
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 1 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1

Passages (1 of 84)

remove

Hippocrates, Prognosticon

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
24 word list | read 1