8335. ἀντικρύ

over against, right opposite
logeion_003
 countfreq. per 10K
core390.3
corpus1860.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Cherubim 4 5.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 5 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 6 1.1
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 2 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 4 0.2
De motu musculorum 1 0.7
De causis pulsuum 1 0.3
De antidotis 1 0.4
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 4 0.6
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 4 0.6
unknown 1 0.6
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Onomasticon 6 4.8
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Iamblichus
Protrepticus 3 1.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Declamatio 3 1 4.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 8 1.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 16 1.0
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 9 2.1
Homer
Iliad* 26 2.1
Odyssey* 3 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 169)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
6.34 word list | read 1