83264. τιμιόω

hold in honour
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus190.0

Editions by Text Group (19)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Plotinus
Enneades 1 0.0
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Origen
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 9 1 11.0
Oratio 30 1 1.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 6 1 1.8
Declamatio 40 1 1.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (1 of 19)

passage   count
8 word list | read 1