83250. τιμητέος

to be honoured, valued
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus350.0

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Tatianus
Oratio ad Graecos 3 3.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Origen
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Plato
Republic* 2 0.2

Passages (3 of 30)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.6 word list | read 1
4.7 word list | read 1
8.12 word list | read 1