82518. τελματώδης

marshy, muddy
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus90.0

Editions by Text Group (9)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De temperamentis 1 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
De temperamentis 1 0.4
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2

Passages (1 of 9)

remove

Galen, De temperamentis

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg009.1st1K-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.5 word list | read 1