82036. ταπείνωσις

humiliation, abasement, defeat
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1500.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Posteritate Caini 3 2.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Letter to the Philippians 1 5.7
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Genesis 3 0.9
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
unknown 4 2.0
Isaias 2 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 10 0.6
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 4 1.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 10 9.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 4 2.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 3 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 6 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 7 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 7 3.6
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (4 of 116)

remove

Old Testament, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg030.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.4 word list | read 1
2.5 word list | read 1
11.12 word list | read 1
20.11 word list | read 1