81867. τάγμα

that which has been ordered
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus5710.3

Editions by Text Group (82)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 4 1.7
Plutarch
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 1 1.0
Sophocles
Tracking Satyrs 1 4.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 7 1.5
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 2 1.6
De Mutatione Nominum 1 0.8
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Galen
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Plato
Definitiones 1 5.5
Arrian
Tactica 11 12.1
Old Testament
Exodus 1 0.4
Numbers 11 4.5
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Gallic History 2 9.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 3 0.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 13 4.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 13 0.8
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 20 5.2
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 13 0.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 7 2.7
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 5 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 14 1.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 23 2.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 6 1 1.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 38 2.7
Alexias 40 2.8
Alexias 40 2.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 8 1.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 56 1.6
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 18 3.1
Epigrammata 1 1.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 55 8.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 18 0.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 10 1.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 15 1.5
Polybius.
Histories* 13 0.4

Passages (1 of 450)

remove

Appianus of Alexandria, Gallic History

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg005.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
I word list | read 2