81663. σχιστός

parted, divided
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus3230.2

Editions by Text Group (24)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 8 0.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 134 10.5
De compositione medicamentorum per genera 119 12.6
Plato
Statesman 1 0.5
Aristotle
Historia animalium 6 0.7
Meteorologica 7 2.1
Pausanias
Description of Greece 5 0.2
Old Testament
Isaias 1 0.3
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
De remediis parabilibus 17 5.5
Hippocrates
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 4 0.8
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 4 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Sophocles
Oedipus Tyrannus* 1 1.0

Passages (34 of 109)

passage   count
1.12 word list | read 1
1.17 word list | read 4
2.2 word list | read 2
2.7 word list | read 2
2.14 word list | read 4
2.15 word list | read 2
2.17 word list | read 4
2.19 word list | read 2
2.20 word list | read 3
2.22 word list | read 1
4.3 word list | read 2
4.5 word list | read 7
4.7 word list | read 1
4.13 word list | read 8
4.14 word list | read 4
5.2 word list | read 2
5.3a word list | read 2
5.3b word list | read 2
5.5 word list | read 6
5.6 word list | read 1
5.7 word list | read 1
5.8 word list | read 1
5.11 word list | read 13
5.12 word list | read 16
5.13 word list | read 6
5.14 word list | read 2
5.15 word list | read 5
6.2 word list | read 2
6.5 word list | read 1
6.14 word list | read 1
6.15 word list | read 2
6.17 word list | read 1
7.7 word list | read 2
7.12 word list | read 6