81528. σφραγίζω

to seal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus1690.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Agricultura 1 1.1
De Josepho 1 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel according to John* 2 1.2
Epistle to the Romans 1 1.3
Second Corinthians 1 2.1
Ephesians 2 7.7
Revelation 8 7.6
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Aeschylus
Eumenides* 1 2.0
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 2 0.5
Polybius.
Histories* 2 0.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 3 1.8
unknown
unknown 1 0.2
unknown 3 1.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 13 0.8
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 8 0.9
Argumenta 1 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 0.6
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 12 3.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 24 2.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8

Passages (8 of 110)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8.2.3 word list | read 2
8.2.8 word list | read 2
8.2.18 word list | read 3
8.2.21 word list | read 1
8.2.30 word list | read 2
8.2.34 word list | read 1
9.14.4 word list | read 1
9.14.5 word list | read 1