80574. συνθλίβω

to press together, compress
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus110.0

Editions by Text Group (10)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Mark 2 1.7
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 1 0.3
Physica 1 0.2
Themistius
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1

Passages (1 of 11)

passage   count
2 word list | read 1