79852. συνείδησις

self-consciousness: conscience
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2260.1

Editions by Text Group (66)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
New Testament
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 3 3.9
1 Corinthians 8 11.0
Second Corinthians 3 6.3
First Timothy 3 17.7
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 5 9.6
First Epistle of Peter 3 16.9
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Stromata Books 7-8 3 1.0
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 4 1.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 6 0.3
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 3 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 6 1.2
unknown 3 24.4
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 2 12.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 5 1.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 20 1.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 7 2.0
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 4.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 10 0.6
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 4 3.4
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 14 1.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 6.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 4.1
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2

Passages (4 of 172)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.9 word list | read 1
1.19 word list | read 3
3.11 word list | read 1
4.19 word list | read 1