79156. συναίσθησις

joint-sensation, joint-perceplion
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1400.1

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 1 1.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De methodo medendi 2 0.1
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 2 1.9
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 2 0.4
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Plotinus
Enneades 17 0.8
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 5 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 12 0.9
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 6 0.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 26 1.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 5 0.9
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 2 0.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5

Passages (1 of 84)

passage   count
1.1 word list | read 1