78721. συμπέρασμα

a conclusion
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus4,6032.1

Editions by Text Group (96)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 5 0.9
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 1 0.6
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De semine 1 0.5
An in arteriis sanguis contineatur 4 8.4
De atra bile 1 1.6
De placitis Hippocratis et Platonis 9 0.9
De comate secundum Hippocratem 1 3.0
De causis pulsuum 1 0.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Institutio logica 37 41.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 2 7.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 3 4.7
Aristotle
Analytica priora 224 35.9
Analytica priora 212 33.3
De anima 2 0.9
De anima 2 0.9
Physica 3 0.5
De sophisticis elenchis 22 15.1
Topica 30 6.6
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 2 0.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 31 5.9
Adversus Mathematicos 33 3.0
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 7 2.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 7 1.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 17 0.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 872 53.7
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 118 6.2
In Librum De Sensu Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 144 19.1
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 83 27.9
In Aristotelis Physica Paraphrasis 11 1.3
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 6 1.1
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 450 59.9
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 5 0.3
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 2.4
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 46 1.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 54 1.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 20 1.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 923 55.1
unknown 317 22.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 317 22.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 55 2.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 74 2.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 4 0.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 6 1.7
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 24 2.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 105 30.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 17 2.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 11 0.6
Olympiodorus
Prolegomena 5 0.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 10 0.9
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 5 0.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 5 1.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 16 2.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 72 2.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 6 0.6
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 53 17.4
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 30 15.5
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (3 of 628)

passage   count
3 word list | read 92
4 word list | read 47
8 word list | read 311