78478. συμμαχία

an alliance offensive and defensive
logeion_003
 countfreq. per 10K
core3152.3
corpus8280.4

Editions by Text Group (128)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 7 3.0
Plutarch
unknown 1 1.1
Alcibiades 3 2.8
unknown 1 9.1
unknown 5 5.4
unknown 1 1.0
unknown 2 2.1
unknown 1 0.5
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 8 0.3
Deipnosophistae 8 0.3
Isocrates
Plataicus 7 20.5
Archidamus 3 4.6
On the Peace 2 2.4
Antidosis 1 0.5
To Philip 2 2.1
Panathenaicus 4 2.4
Ad filios Jasonis 1 10.9
Panegyricus* 3 2.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 4 0.8
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Ebrietate 2 1.8
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Abrahamo 4 3.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 6 1.9
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 6 1.1
De Virtutibus 2 1.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Xenophon
Hellenica 25 3.5
Cyropaedia 4 0.5
Agesilaus* 2 2.5
Anabasis* 3 0.5
Plato
Definitiones 1 5.5
Republic* 6 0.6
Lucian of Samosata
Prometheus 1 4.2
Prometheus 1 4.1
Arrian
Anabasis 9 1.1
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
Aesop
Fabulae 5 1.2
Pausanias
Description of Greece 27 1.2
Old Testament
Isaias 3 0.8
Lysias
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 1 8.2
On the Scrutiny of Evandros 1 6.7
Appianus of Alexandria
Samnite History 2 5.6
Wars in Spain 3 1.8
Punic Wars 6 2.3
Macedonian Affairs 2 5.2
Illyrian Wars 2 4.0
Syrian Wars 6 4.2
Civil Wars 18 1.5
Mithridatic Wars 12 4.8
Polyaenus Macedo
Strategemata 18 2.9
Excerpta Polyaeni 10 6.2
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 18 2.9
unknown 10 6.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 3 0.8
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 9 0.8
Libanius
Epistulae 1-1544 8 0.6
Oratio 1 1 0.4
Oratio 7 1 19.1
Oratio 29 1 3.3
Oratio 30 1 1.9
Oratio 32 2 7.9
Oratio 39 1 5.0
Oratio 49 2 6.5
Oratio 52 1 2.2
Oratio 54 1 1.6
Oratio 59 1 0.7
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 4 2 2.8
Declamatio 5 4 5.1
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 17 2 3.0
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 22 2 6.0
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 43 1 1.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 14 1.0
Alexias 14 1.0
Alexias 14 1.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
unknown 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 48 1.4
Annals of Rome 18 1.9
Argumenta 1 0.4
Agathias Scholasticus
Historiae 9 1.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
Chrestomathy 1 15.1
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 4 0.6
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 3 1.7
Herodotus
The Histories* 26 1.3
Pindar
Olympian* 1 1.6
Polybius.
Histories* 149 4.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 124 7.9

Passages (5 of 742)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.6 word list | read 1
3.13 word list | read 2
4.20 word list | read 1
7.44 word list | read 1
8.45 word list | read 1