78286. συκοφαντία

vexatious or dishonest prosecution
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2030.1

Editions by Text Group (73)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Isocrates
Against Callimachus 2 5.3
Trapeziticus 1 2.8
On the Peace 1 1.2
Antidosis 3 1.6
Panathenaicus 1 0.6
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Lysias
On A Wound By Premeditation 1 9.7
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 2 3.8
Against Ergocles 1 10.3
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 7 0.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 5 1.6
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Oratio 1 2 0.9
Oratio 34 1 3.9
Oratio 37 1 5.6
Oratio 46 1 2.5
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 15 3 5.6
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 37 3 9.9
Declamatio 39 1 2.9
Declamatio 42 1 2.1
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 49 2 3.0
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 7 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Argumenta 1 0.4
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 5 0.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 29 4.3
Historia Ecclesiastica 23 3.5
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 7 1.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6

Passages (1 of 168)

remove

Lysias, Against Ergocles

urn:cts:greekLit:tlg0540.tlg028.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 1