78030. σύγκλητος

called together, summoned
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2852.1
corpus7550.4

Editions by Text Group (56)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 31 13.3
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 3 3.9
Comparison of Lycurgus and Numa 1 6.1
unknown 14 12.6
Fabius Maximus 3 3.8
unknown 4 4.2
unknown 4 4.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 96 20.2
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Polybius.
Histories* 284 8.7
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 4 2.4
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 8 3.0
Macedonian Affairs 4 10.5
Syrian Wars 4 2.8
Mithridatic Wars 3 1.2
Civil Wars 6 0.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 3 0.5
unknown 3 1.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 2 0.5
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Eusebius
Historia Ecclesiastica 18 1.8
Historia Ecclesiastica 20 2.0
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 6 1.6
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 9 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 8 0.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Declamatio 32 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 30 2.7
Anna Comnena
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.9
Alexias 12 0.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 14 2.7
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 81 2.4
Annals of Rome 6 0.6
Argumenta 1 0.4
Ammonius
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Zosimus
Historia Nova 2 0.3

Passages (86 of 639)

remove

Herodian, Ab excessu divi Marci

urn:cts:greekLit:tlg0015.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.2.2 word list | read 1
1.7.3 word list | read 1
1.7.4 word list | read 1
1.7.6 word list | read 1
1.8.4 word list | read 1
1.8.6 word list | read 1
1.8.7 word list | read 1
1.14.9 word list | read 2
1.17.2 word list | read 1
2.1.8 word list | read 1
2.3.1 word list | read 1
2.3.2 word list | read 1
2.3.11 word list | read 1
2.4.1 word list | read 1
2.4.8 word list | read 1
2.6.2 word list | read 1
2.6.5 word list | read 1
2.6.10 word list | read 1
2.11.4 word list | read 1
2.12.3 word list | read 2
2.12.6 word list | read 1
2.13.1 word list | read 1
2.14.1 word list | read 1
2.14.2 word list | read 1
2.14.3 word list | read 1
2.15.1 word list | read 1
2.15.5 word list | read 1
3.1.1 word list | read 1
3.5.2 word list | read 1
3.8.3 word list | read 1
3.8.6 word list | read 1
3.8.7 word list | read 1
3.9.12 word list | read 2
4.1.3 word list | read 1
4.2.3 word list | read 1
4.2.4 word list | read 1
4.3.6 word list | read 1
4.5.1 word list | read 1
4.6.2 word list | read 1
4.6.3 word list | read 1
4.11.8 word list | read 1
4.11.9 word list | read 1
5.1.2 word list | read 1
5.2.1 word list | read 1
5.5.2 word list | read 1
5.5.5 word list | read 1
5.5.6 word list | read 1
5.5.7 word list | read 1
5.5.9 word list | read 1
5.6.2 word list | read 1
5.7.4 word list | read 1
5.7.7 word list | read 1
6.1.2 word list | read 2
6.4.1 word list | read 1
6.4.2 word list | read 1
7.1.2 word list | read 1
7.1.3 word list | read 1
7.2.8 word list | read 2
7.5.2 word list | read 1
7.5.5 word list | read 1
7.6.3 word list | read 2
7.7.2 word list | read 1
7.7.4 word list | read 1
7.7.5 word list | read 2
7.8.4 word list | read 1
7.8.9 word list | read 1
7.9.1 word list | read 1
7.10.1 word list | read 1
7.10.5 word list | read 2
7.10.9 word list | read 1
7.11.1 word list | read 1
7.11.2 word list | read 1
7.11.3 word list | read 1
7.11.5 word list | read 2
7.12.1 word list | read 1
8.2.5 word list | read 1
8.3.4 word list | read 1
8.5.5 word list | read 1
8.6.2 word list | read 1
8.6.6 word list | read 1
8.6.8 word list | read 1
8.7.3 word list | read 1
8.7.4 word list | read 2
8.7.8 word list | read 1
8.8.2 word list | read 1
8.8.6 word list | read 1