77149. στηλόω

to set up as a monument
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus670.0

Editions by Text Group (37)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
unknown 1 1.2
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Panathenaicus 1 0.6
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Plato
Phaedo 1 0.4
Arrian
Anabasis 2 0.3
Aristotle
Meteorologica 6 1.8
Agathemerus
Geographiae informatio 3 16.8
Old Testament
Isaias 1 0.3
Lysias
Against Nicomachus 1 4.9
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 2 0.8
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 2 0.5
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Libanius
Oratio 62 1 1.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 5 0.7
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 4 2.3
Polybius.
Histories* 7 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 54)

remove

Dio Chrysostom, Orationes

urn:cts:greekLit:tlg0612.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.121 word list | read 1
11.38 word list | read 1